top of page

Oct 04, 2018

Ahoj Petře,


omlouvám se, že Tě přepadám takto po mailu. A trochu zdlouhavě…

Nov 27, 2017

Eva Červinková, Peter Gero, Martin Kloda, Roman Koucký a Josef Smutný hosty pořadu Jana Trejbala na rádiu Český rozhlas Vltava

Nov 10, 2016

Czech Design Week ve spolupráci se spolkem Člověk a prostor, kterého je Josef Smutný předsedou, uspořádali panelovou diskuzi na téma „Umělecká hodnota metra ve 21. století“. Panelu se zúčastnili

Mgr. Petra Kolínská (náměstkyně primátorky), Ing. David Krása (generální ředitel Metroprojektu) Ing. arch. Petr Kučera (Metro D jinak a lépe), MgA. Pavel Karous Ph.D. (vetřelci a volavky, GHMP), Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. (FA ČVUT ), Ing. arch. Petr Lešek (Pracovní skupina ČKA pro soutěže), Ing. Jaroslav Šubert (DPP). Diskuzi moderoval Josef Smutný

Dec 31, 2016

Článek architekta Josefa Smutného. Novoměstský kurýr č.2 / 2016 / 2017 - Opomíjená místa Prahy 2.

Dec 31, 2015

O čem je tato položka? Článek architekta Josefa Smutného. Novoměstský kurýr č.1 / 2016 - Veřejný prostor.Čím je zajímavá? Napište chytlavý popis, abyste veřejnost zaujali...

Apr 27, 2015

Rekonstrukce objektu v chatové oblasti se rozrostla do nečekaných rozměrů a jejím výsledkem je kamenem obložená rodinná vilka s půvabem anglických sídel, v jejímž interiéru na nás dýchne hřejivé pohodlí. Melancholii staré Anglie s moderní ležérností dokázali spojit architekt Josef Smutný a interiérový designér Martin Pospíšil.

Mar 03, 2015

Přestavbu navrhl architekt Josef Smutný ze studia Ilex design, designér Martin Pospíšil si vzal na starost zařízení interiérů.

1 / 1

Please reload

bottom of page