Výstava 2x100 ke 200.výročí založení Národního muzea

2018

realizováno

Základním estetickým principem výstavy je jednoduchost a detail. Výstava pracuje hlavně s předměty samotnými a světlem. V tomto soustředění na předměty je nechává promluvit k návštěvníkovi bez nadbytečného architektonického výrazu. Z architektonického hlediska se snaží spíš podtrhnout architekturu budovy muzea a prolínání prostorů. Předměty na výstavě 2x100 jsou umístěny v jeklových klecích. Vzniká tak vizuální clona, která navozuje pocit tajemství a vzbuzuje zvědavost. Návštěvník nevidí všechno v každé chvíli, lamely (jekly) postupně směřují jeho pohled a odkrývají vždy jenom část pohledu na shluky exponátů uvnitř klece. Varianta jeklových klecí byla zvolena i s ohledem na krátkou dobu montáže, kterou vyžadovala souběžná rekonstrukce celé budovy. Záměrem výstavy je podtrhnout velkolepost muzea a jeho sbírek prostřednictvím vystavení jeho nejzajímavějších předmětů v různých kontextech a v malém tak reprodukovat svět, jehož proměny je muzeum už 200 let svědkem a jehož památky uchovává a ukládá do paměti.

Praha - Národní Muzeum

Fotografie:

Jakub Podlesný
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom