top of page

Lázně Bělohrad

2018

-

Podstata mizí, zůstává obraz. Zůstává obraz radnice jako správy obce i přes významný přesah státní správy. Řešení musíme nalézt v tradici, historických kořenech, urbánní páteři místa, lokálních souvislostech, evropské integraci a demokracii. Radnice má být vážná, stabilní a sebevědomá. Radnice je nejváženější dům ve městě. Šperk. Radnice je ztělesněním archetypu radnice. Radnice je symbol. Symbol města, společenství, demokracie. Radnice je orientační bod, místo, kde se rozhoduje, kde se řeší věci běžné i slavnostní. Při jednání vidí zastupitelstvo na obec, o kterou se stará. Obec vidí, kdy se starají zastupitelé. Rada radních sedí vedle starosty. Starosta i radní jsou propojeni s náměstím.

Lázně Bělohrad, Česká republika

bottom of page