top of page

Výstava Říše Středu

2015

realizováno

Výstava jako procházka středověkou Čínou. Kompozice pracuje se strategií postupného otevírání scén, což umožňuje udržet pozornost diváka i na drobných exponátech. Atribut objevování zapojuje všechny vjemy návštěvníka. Výstava vznikla na základě veřejné soutěže Národního muzea.

Praha, Národní Muzeum, Česká republika

bottom of page