top of page

Bytový dům Liboc

2014

studie

Na svažitý pozemek byl v rámci studie navržen dům s nárožní věží. Studie se také zabývala přestavbou stávajícího bytového domu a jeho propojením s novým pomocí vnitřního dvoru. Studie volně pracovala s urbanistickou soutěží "Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť". Pozemek se nachází na hranici tohoto rozvojového území.

Liboc, Česká republika

bottom of page