top of page

Sportovní hala Nová Paka

2020

soutěž

Základním pilířem návrhu je vztah sportovní haly k městu a jeho veřejnému prostoru, druhým pilířem je komunikace nové budovy, respektive uživatelů, se svým okolím a třetím pilířem je samotný layout a tvarosloví sportovní haly. Místo hledání tvaru jsme hledali vztah a pozici. Hledali jsme identitu města propsané do budovy pro sport – ve městě, kde sport je jedním ze základních hybatelů současného dění, tak jak tomu byl před 100 lety spiritualismus. Abychom porozuměli zadání bez možnosti jej komunikovat s klientem, začali jsme hledat v krajině, v obrazu a identitě města, jeho vazeb, důležitých městských prvků, objektů, událostí a funkcí, které nám pomáhali ve snaze pochopit místo samotné.

Nová Paka, Česká republika

bottom of page