Sportovní hala Nová Paka

2020

soutěž

Základním pilířem návrhu je vztah sportovní haly k městu a jeho veřejnému prostoru, druhým pilířem je komunikace nové budovy, respektive uživatelů, se svým okolím a třetím pilířem je samotný layout a tvarosloví sportovní haly. Místo hledání tvaru jsme hledali vztah a pozici. Hledali jsme identitu města propsané do budovy pro sport – ve městě, kde sport je jedním ze základních hybatelů současného dění, tak jak tomu byl před 100 lety spiritualismus. Abychom porozuměli zadání bez možnosti jej komunikovat s klientem, začali jsme hledat v krajině, v obrazu a identitě města, jeho vazeb, důležitých městských prvků, objektů, událostí a funkcí, které nám pomáhali ve snaze pochopit místo samotné.

Nová Paka, Česká republika

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom