top of page

Statek Touboř

2017

v realizaci

Propojení tradičního a moderního na statku v Touboři. Historický statek se stodolou, obklopený ovocným sadem a vzrostlými lipami měl vytvořit útočiště pro rodinu. Důraz byl kladen na vzdušnost, velkorysé prostory, teplo rodinného krbu a tradiční tvarosloví a materiály.

Praha, Česká republika

bottom of page