top of page
V březnu jsme spolu se spolkem Sudoměřské proudy zorganizovali besedu o výstavbě malé vodní elektrárny na řece Otavě a vztahu řeky k Sudoměři. Výstavba MVE se u Sudoměře plánuje i navzdory silnému odporu místních obyvatel a některých zastupitelů. Besedu moderoval architekt Josef Smutný a spolu s doktorem Vránou, odborníkem z Českého rybářského svazu, informoval místní o aktuálních událostech kolem plánované výstavby, významu řeky pro obec a dopadech MVE na tok řeky a její společenstva.

Beseda o výstavbě MVE na Otavě

3. 3. 2020
Sudoměřské proudy

V březnu jsme spolu se spolkem Sudoměřské proudy zorganizovali besedu o výstavbě malé vodní elektrárny na řece Otavě a vztahu řeky k Sudoměři. Výstavba MVE se u Sudoměře plánuje i navzdory silnému odporu místních obyvatel a některých zastupitelů. Besedu moderoval architekt Josef Smutný a spolu s doktorem Vránou, odborníkem z Českého rybářského svazu, informoval místní o aktuálních událostech kolem plánované výstavby, významu řeky pro obec a dopadech MVE na tok řeky a její společenstva.

Letošní, v pořadí třetí konference Politika architektury je zacílena na podporu spolupráce ministerstev, krajů, obcí a odborné veřejnosti na naplňování cílů politiky architektury při správě území a vytváření kvalitního vystavěného prostředí.

SVK Politika architektury

10. 12. 2019
FA ČVUT

Letošní, v pořadí třetí konference Politika architektury je zacílena na podporu spolupráce ministerstev, krajů, obcí a odborné veřejnosti na naplňování cílů politiky architektury při správě území a vytváření kvalitního vystavěného prostředí.

Přednáška Josefa Smutného v rámci představení členů Rady architektů města Liberec.

Přednáška a veřejné představení členů Rady architektů města Liberec

22. 4. 2018
Rada architektů města Liberec

Přednáška Josefa Smutného v rámci představení členů Rady architektů města Liberec.

Přednáška Josefa Smutného - Central European Region Architects’s Chambers Meeting - Brno - ARCHITECTURAL POLICIES

Architecture policies development across Europe

14. 2. 2018
Central European Region Architects’s Chambers

Přednáška Josefa Smutného - Central European Region Architects’s Chambers Meeting - Brno - ARCHITECTURAL POLICIES

Přednáška Josefa Smutného - Central European Region Architects’s Chambers Meeting - Brno

What's happening in Czech Republic

14. 2. 2018
Central European Region Architects’s Chambers

Přednáška Josefa Smutného - Central European Region Architects’s Chambers Meeting - Brno

Přednáška architektů Josefa Smutného a Martina Klody, která byla prezentována v holandském Amsterdamu.

Prague planning perspective - city and its landscapes

5. 9. 2017
NGO

Přednáška architektů Josefa Smutného a Martina Klody, která byla prezentována v holandském Amsterdamu.

Přednáška architekta Josefa Smutného na studentské vědecké konferenci Politika architektury na Fakultě architektury, ČVUT.

Architekt ve veřejné správě

25. 5. 2017
FA ČVUT

Přednáška architekta Josefa Smutného na studentské vědecké konferenci Politika architektury na Fakultě architektury, ČVUT.

O metru lze mluvit jako o identifikačním znaku města. V období před rokem 1989 bylo pražské metro i přes technicko-materiální možnosti budované jako výkladní skříň města i státu. Architektonickému a především uměleckému řešení byla věnovaná velká dávka úsilí spolu s velkým množstvím finančních prostředků. Toto úsilí vyústilo v kvalitní řešení, které je i v dnešní době obdivované. Jsme schopni toho docílit i dnes?

Umělecká hodnota metra ve 21. století

10. 11. 2016
Člověk a prostor

O metru lze mluvit jako o identifikačním znaku města. V období před rokem 1989 bylo pražské metro i přes technicko-materiální možnosti budované jako výkladní skříň města i státu. Architektonickému a především uměleckému řešení byla věnovaná velká dávka úsilí spolu s velkým množstvím finančních prostředků. Toto úsilí vyústilo v kvalitní řešení, které je i v dnešní době obdivované. Jsme schopni toho docílit i dnes?

bottom of page