SVK Politika architektury

Letošní, v pořadí třetí konference Politika architektury je zacílena na podporu spolupráce ministerstev, krajů, obcí a odborné veřejnosti na naplňování cílů politiky architektury při správě území a vytváření kvalitního vystavěného prostředí.
FA ČVUT

Letošní, v pořadí třetí konference Politika architektury je zacílena na podporu spolupráce ministerstev, krajů, obcí a odborné veřejnosti na naplňování cílů politiky architektury při správě území a vytváření kvalitního vystavěného prostředí.

Příspěvek k dvouletému výročí vyhození Petra Hlaváčka z IPR

Ahoj Petře,     omlouvám se, že Tě přepadám takto po mailu. A trochu zdlouhavě…    Když to odlehčím, tak by email Tobě mohl být součástí mé doktorandské práce, jejíž téma je Architektura a urbanismus jako politikum, s podtématem Stavba města jako nástroj pro politický konsensus. Celé téma jsem stavěl na městech a obcích do 10000 obyvatel, a to z toho důvodu, že jsou jednak přehledné, a za určitých podmínek ovlivnitelné.

Ahoj Petře, omlouvám se, že Tě přepadám takto po mailu. A trochu zdlouhavě… Když to odlehčím, tak by email Tobě mohl být součástí mé doktorandské práce, jejíž téma je Architektura a urbanismus jako politikum, s podtématem Stavba města jako nástroj pro politický konsensus. Celé téma jsem stavěl na městech a obcích do 10000 obyvatel, a to z toho důvodu, že jsou jednak přehledné, a za určitých podmínek ovlivnitelné.

What's happening in Czech Republic

Přednáška Josefa Smutného - Central European Region Architects’s Chambers Meeting - Brno

Přednáška Josefa Smutného - Central European Region Architects’s Chambers Meeting - Brno

Architecture policies development across Europe

Přednáška Josefa Smutného - Central European Region Architects’s Chambers Meeting - Brno - ARCHITECTURAL POLICIES

Přednáška Josefa Smutného - Central European Region Architects’s Chambers Meeting - Brno - ARCHITECTURAL POLICIES

Prague planning perspective - city and its landscapes

Přednáška architektů Josefa Smutného a Martina Klody, která byla prezentována v holandském Amsterdamu.

Přednáška architektů Josefa Smutného a Martina Klody, která byla prezentována v holandském Amsterdamu.

Architekt ve veřejné správě

Přednáška architekta Josefa Smutného na studentské vědecké konferenci Politika architektury na Fakultě architektury, ČVUT.

Přednáška architekta Josefa Smutného na studentské vědecké konferenci Politika architektury na Fakultě architektury, ČVUT.

  • Facebook